Правила користування сайтом

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці Правила користування сайтом (далі – Правила). Якщо Ви не згодні з цими Правилами, не використовуйте цей сайт. Використання цього сайту, включаючи заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням цього сайту, означає Вашу безумовну згоду з цими Правилами.

Терміни, що використовуються в цих Правилах:

 • Адміністрація – адміністратор сайту tehnokrat.ua: Фізична особа-підприємець Затирка Олексій Володимирович, код ЄДРПОУ 2964310551, місце реєстрації: Україна, 01135, місто Київ, пр. Перемоги, д. 18, кв. 68.
 • Сайт – веб-сайт інтернет-магазину tehnokrat.ua, включаючи всі веб-сторінки.
 • Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, що розміщує на Сайті інформацію про Товари, які реалізує, і послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в розрахункових документах, наданих Отримувачу разом з Товаром.
 • Товар – будь-які товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
 • Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті і/або замовляє, і/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Отримувач та Платник є Користувачами.
 • Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.
 • Платник – особа, що оплачує Замовлення.
 • Отримувач – особа, зазначена Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Отримувачем є Платник.
 • Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про сам Товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Користувачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а тільки інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні правила використання сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ці Правила є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цих Правил і безумовно з ними погоджується.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цих Правил. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Правил на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого вибрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і/або несе відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, коли останній здійснив дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. В цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і може бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Отримувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі Товару Покупцю.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Отримувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправка Продавцем і/або Адміністрацією засобами електронного (sms-інформування, електронна пошта, телефон і інше) або іншого повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача і/або про терміни його отримання, і/або про ціну Товару. Це повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, наданої Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, наданим Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Отримувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів. Отримувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Отримувачу).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Отримувачем є момент (в залежності від того, що настало раніше):

 • підписання Отримувачем акта приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Отримувачу), або
 • підписання Отримувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містить Товар, або
 • фактичне отримання Отримувачем Товару та здійснення Отримувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Отримувач отримав Товар і покинув пункт видачі Товару, відділення/пункт видачі перевізника і т.п.).

Інформація про товар

1.12. Інформація про Товар.

1.12.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку, в тому числі за номером гарячої лінії – 0800-600-088.

1.12.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Отримувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі і/або його упаковці, і/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Отримувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем і отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття Отримувачем Товару.

1.12.3. Зазначена у Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.–1.7. цих Правил, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Отримувачу.

1.12.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами відповідно до п. 1.4.–1.7. цих Правил умовами, Отримувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому Отримувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар грошових коштів. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

Обмеження відповідальності

1.13. Обмеження відповідальності.

1.13.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв’язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе відповідальності перед Користувачами (Платниками, Отримувачами) за виконання Замовлення Продавцями та пов’язані з цим питання, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов’язань Продавцями та/або виробниками або уповноваженими особами виробників.

1.13.2. Зазначені у Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися та змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Отримувачу.

1.13.3. У разі застарівання матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов’язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.13.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з зазначеними у Пропозиції обмежується тим, що Отримувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони оплачені).

1.13.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних (майнових), так і нематеріальних), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Отримувачу) у зв’язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою у десять гривень.

1.13.6. На Товари, на які встановлено гарантійний термін, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар становить 14 (чотирнадцять) днів.

Персональні дані

4.1. Оформляючи Замовлення на Сайті і/або ставлячи галочку у відповідному полі на Сайті перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, відновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення), використання зазначених даних, а саме: прізвища, імені та по батькові, електронної пошти, номера телефону, адреси, дати і місця народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), даних паспорта (номер, серія, ким і коли виданий), інших даних, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським та кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам (зокрема, але не обмежуючись: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), АТ «ПРИВАТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), та/або фінансовим установам, та/або третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації. Це положення діє без обмеження строку дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем. Також на Сайті використовуються технології для збору та зберігання інформації. Це може включати в себе запис одного або декількох куки (cookie) або анонімних ідентифікаторів.

4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є Фізична особа-підприємець Затирка Олексій Володимирович (код ЄДРПОУ 2964310551). Місцезнаходження персональних даних: Україна, 01135, місто Київ, пр. Перемоги, д. 18, кв. 68.

4.4. Суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення на отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних з запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або вони недостовірні;
 • на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Інші умови

5.1. Користувач має право призначити Отримувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Користувач зобов’язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Отримувача та доставки йому Товару. В цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Отримувачу останній зобов’язаний надати при отриманні Товару документ, що посвідчує особу (паспорт).

5.3. Отримувач зобов’язаний оглянути Товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом з розрахунковим документом при отриманні Замовлення в присутності представника перевізника (кур’єрської служби доставки, поштової служби тощо). Претензії Користувача до Продавця щодо неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження) Товару або щодо відсутності вмісту відправлення, виявлені при отриманні Товару від перевізника, повинні бути зафіксовані Отримувачем разом з представником перевізника шляхом складання двостороннього письмового документа, в якому відображаються виявлені пошкодження та зазначаються причини їх виникнення. В інших випадках претензії щодо пошкодження Товару в процесі транспортування пред’являються Користувачем безпосередньо до перевізника і Продавцем не розглядаються та не задовольняються.

5.4. Прийняття Отримувачем Товару без складання з представником перевізника (кур’єрської служби доставки, поштової служби тощо) письмового документа щодо неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження) або щодо відсутності вмісту відправлення, виявлених при отриманні Товару, є підтвердженням відсутності у Користувача будь-яких претензій до Продавця і/або Адміністрації щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити та інше).

5.5. При отриманні Товару Отримувач зобов’язаний поставити в документах свій підпис, підтверджуючи, що Товар він отримав.

5.6. Всі можливі спори, що виникають з цих Правил або пов’язані з ними, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Ніщо в Правилах не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин по спільній діяльності або інших відносин, прямо не передбачених цими Правилами.

5.8. Визнання судом будь-якого положення Правил недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень цих Правил.

5.9. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення кимось із Користувачів положень цих Правил не позбавляє Адміністрацію Сайту права на подальші відповідні дії на захист своїх інтересів, ділової репутації та захист авторських прав матеріалів Сайту, що охороняються відповідно до чинного законодавства.

5.10. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил, безумовно приймає всі їх положення і зобов’язується дотримуватися цих Правил за будь-яких умов.